List of Jobs


Standard Post with Gallery

Business Administration Apprenticeship/Prentisiaeth Gweinyddwr Busnes

Job IntroductionDuring your apprenticeship:A starting salary of £15,074 (+ £4,729 London Living Allowance), and potential pay increasesA fle...

Register for more
Standard Post with Gallery

Data I/O Technician

Bang Post Production currently have an opportunity for a Data I/O Technician to join their team.Bang is an award-winning audio post facility. We produce soundtracks of outstanding quality and...

Register for more
Standard Post with Gallery

On Screen Journalist, Sport

ITV Cymru, Wales Permanent Why you should join us…At any time, sport is a crucial part of ITV Cymru Wales’ content - but right no...

Register for more
Standard Post with Gallery

FEATURE FILM PRODUCTION funding £150,000 - £400,000 range

Who can apply?Applicant teams would usually have a track record in the creative industries and have some experience relevant to the role they intend to take on the project they’re appl...

Register for more
Standard Post with Gallery

Rheolwr Prosiect

Mae S4C yn chwilio am Rheolwr Prosiect i arwain y portffolio o brosiectau trwy eu cylchoedd bywyd, gan sicrhau bod prif elfennau'r prosiectau'n cael eu cyflwyno yn unol ag amser, safon a ch...

Register for more
Standard Post with Gallery

Gweithredwr Comisiynu (Sgriptio)

Mae S4C yn chwilio am Gweithredwr Comisiynu i gyfrannu at y broses o gomisiynu cynnwys wedi ei sgriptio ar draws bob llwyfan. Trwy weithio'n agos gyda'r Pennaeth Sgriptio, byddwch yn gyfrif...

Register for more
Standard Post with Gallery

Swyddog Adnoddau Dynol

Yn S4C Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol ar gyfer cyfnod mamolaeth 12 mis. Mae'r adran Adnoddau Dynol yn dîm bach sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gweithgaredd...

Register for more
Standard Post with Gallery

Arweinydd Strategaeth Cymraeg

Byddwch yn cyflwyno a gweithredu strategaeth uchelgeisiol i ddiffinio rôl S4C yn y nod o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yn cynghori ac yn cydweithio gyda'r adran Gynnwys a...

Register for more